Aanleg private wegen & parkings

Wij leggen jouw private weg of parking aan

Als je een private weg of parking wil laten aanleggen, kan je je daarvoor tot Caboor & Zonen wenden. Qua private wegen zijn we vooral vertrouwd met opritten en terrassen. Parkings, wegen en stelplaatsen leggen we dan weer aan tot een grootteorde van ongeveer 1000 m2.

Eerst zitten wij met je samen om je plannen te overlopen en een budget af te bakenen. Bij particulieren in het bijzonder polsen we eerst naar de materiaalkeuze. Als die nog niet vastligt, stellen we een basisklinker of -tegel in onze offerte voor.

Wie die wil wijzigen, verwijzen we door naar een bouwmaterialenhandel om zich daar te laten adviseren. Enkele opties waarvoor je kan gaan, zijn beton, klinkers en waterdoorlatende verhardingen.

Verhardingen die zware belasting aankunnen

Zodra de materialen bepaald zijn, starten we met de voorbereidende grond- en rioleringswerken. Je mag er zeker van zijn dat de verhardingen en fundering met de grootste zorg en conform alle vereisten worden aangelegd. Daarbij houden we te alle tijde rekening met de lasten die de bestrating moet kunnen dragen, bijvoorbeeld door het verkeer of de circulatie op je bedrijf. Aarzel niet om ons te contacteren als je meer over onze werkwijze en tarieven wil weten.